March 01, 2021 - BY Admin

ทีเส็บ ผลักดัน “Festival Economy” สร้างเศรษฐกิจเมืองหัวหินด้วยงานเทศกาล

ทีเส็บ ผลักดัน “Festival Economy” สร้างเศรษฐกิจเมืองหัวหินด้วยงานเทศกาล

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงานสัญจร จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ - Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) ที่ห้องประชุมโรงแรมอมารีหัวหิน มีนายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน - ชะอำ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและชุมชนต่างๆเกือบ 100 คน เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "เทศกาล" กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดย นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมฯ Community Talks โดย นายนิมิตร พิพิธกุล อุปนายกสมาคมฯ Brief Hua Hin Hop Fest โดย นายพงศ์สิริ เหตระกูล กรรมการสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และนายปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี กรรมการสมาคม TIEFA กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่ม Hua Hin Hop Fest 2021 และกิจกรรมเวิร์คช็อป

 ทีเส็บเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและสร้างมรดกทางเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล (Festival Economy) ให้กับเมืองและชุมชน โดยเน้นการใช้อัตลักษณ์ของเมือง (City DNA) ในการออกแบบกิจกรรมสำหรับงานเทศกาล (Experience Design) ก่อให้เกิดระบบนิเวศใหม่ (New Ecosystem) ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองผ่านการจัดงานเทศกาล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือดึงดูดกลุ่มนักเดินทางคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง เป็นกลุ่มคนที่เน้นการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์รูปแบบใหม่ พร้อมกันนี้นโยบาย Festival Economy ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจ กระจายรายได้ กระจายความเจริญ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของเมือง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาบุคลากรภายในพื้นที่จึงก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน

นายบุญเพิ่ม กล่าวว่าการสัมมนาวันนี้คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของชุมชนเมือง การทำงานร่วมกันเพื่อที่จะปั้นบ้านเมือง การออกแบบงานโดยใช้เทศกาลเป็นเครื่องมือในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนหรือการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของหัวหินในอนาคต ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ดึงตัวตนของเรา รู้ตัวตนของเมืองชุมชน แล้วเราจะมาพัฒนาต่อยอดต่อไปอย่างไร จะก้าวไปอย่างไร เราจะมองทิศทางและอนาคตของหัวหินอย่างไร และเราจะเชื่อมต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างไรในอนาคต.