December 21, 2019 - BY Admin

ประชุมหารือ "การสร้างมรดกทางเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาลเมือง"

ทีเส็บร่วมกับสมาคม TIEFA ประชุมหารือ "การสร้างมรดกทางเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล หรือ festival economy"
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางหริสุดา บุญยวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติทีเส็บ และ นายนิยม อิงคสุรวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมกับสมาคม TIEFA ประชุมหารือกับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และผู้ประกอบการเมืองหัวหิน เรื่อง "การสร้างมรดกทางเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล หรือ festival economy" ให้หัวหินเป็นต้นแบบในการสร้างงานเทศกาลนานาชาติอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ "Thailand Riviera"